Sekretesspolicy

Försäkran om dataskydd

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort.

 

1. Datatillgång och värd

Du kan besöka våra webbplatser utan att uppge någon personlig information. Varje gång du anropar en webbplats sparar bara webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil. Den innehåller bland annat namnet på begärd fil, din IP-adress, datum och tid för anropet, mängden data som överförs och leverantören som gör begäran (åtkomstdata) samt vilka dokument som anropas.

Denna åtkomstinformation utvärderas endast i syfte för webbplatsens smidiga drift och för förbättringar av vårt sortiment. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i att presentera vårt sortiment korrekt, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Alla åtkomstdata raderas sju dagar efter att du avslutat ditt senaste besök på vår webbplats.

Värdtjänster från utomstående leverantörer
Inom omfattningen för ett behandlingsförfarande som läggs ut på entreprenad, får vi tillgång till värdtjänster från tredje part som representerar vår webbplats. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i att presentera vårt sortiment korrekt, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Alla data som samlas in enligt beskrivningen nedan inom omfattningen för användningen av denna webbplats eller genom formulär i onlinebutiken behandlas på denna parts servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom den omfattning som är förklarad nedan.

Denna tjänsteleverantör har huvudkontor i ett land inom EU eller EES.

2. Datainsamling och användning för genomförande av kontraktet vid öppnande av kundkonto

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt uppger dessa till oss som en del av din beställning, när du kontaktar oss (till exempel via kontaktformulär eller e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Obligatoriska fält är markerade som sådana då vi begär information för att genomföra kontraktet och/eller för att kunna handlägga din kontakt med oss eller för att öppna ditt kundkonto, och vi kan inte slutföra beställningen och/eller öppna kontot eller kontakta dig utan dessa uppgifter. Det framgår på respektive formulär vilka data som samlas in. Vi använder uppgifter som du uppger för att genomföra kontraktet och behandla dina frågor. Efter att kontraktet är genomfört eller ett kundkonto tagits bort, begränsas din information från vidare behandling och tas bort efter skatte- och affärsmässiga lagringsperioder har löpt ut. Detta gäller inte om du uttryckligen har samtyckt till annan användning av din information eller om vi har förbehållit oss ytterligare användning av data som är tillåten enligt lag och som du kommer att informeras om i denna policy. Ditt kundkonto kan tas bort närsomhelst och det kan ske genom att antingen ett meddelande skickas till ecommerce@mascot.dk eller med en funktion som finns för detta i kundkontot.

3. Dataöverföring

För att kunna genomföra kontraktet med dig vidarebefordrar vi data till transportföretaget anlitat för leverans, förutsett att det krävs för leveransen av beställda varor. Beroende på betalningsleverantören som du valt under beställningsprocessen tillhandahåller vi betalningsinformation, som samlats in för betalning, till kreditinstitutet som handlägger betalningen, om så krävs, till betalningstjänstleverantören som vi anlitat eller till vald betalningstjänst. Delvis samlar även de utvalda leverantörerna av betalningstjänster själva in information när du skapar ett konto hos dem. I sådana fall måste du logga in hos leverantören av betalningstjänsten med dina åtkomstdata under beställningsprocessen. Berörd betalningstjänstleverantörs försäkran om dataskydd kommer då att gälla.

Dataöverföring till leverantörer av transporttjänster
Förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra så under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till vald leverantör av transporttjänster så att de kan kontakta dig före leverans för att skicka dig en avisering och ordna med leveransen.

Ditt samtycke kan dras tillbaka närsomhelst genom att antingen skicka ett meddelande till ett av kontaktalternativen nedan eller genom att kontakta leverantörer av transporttjänster direkt med kontaktuppgifterna nedan. Efter uppsägning kommer vi att ta bort data som du har uppgivit i detta syfte. Detta gäller inte om du har uttryckligen samtyckt till annan användning av din information eller om vi har förbehållit oss ytterligare användning av data som är tillåten enligt lag och som du kommer att informeras om i denna policy.

GLS Danmark A/S
Kokmose 3
6000 Kolding

Danmark

4. E-postnyhetsbrev

E-postreklam med prenumeration på nyhetsbrev
Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi att använda informationen som krävs för detta eller som du specifikt har uppgett för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev baserat på ditt samtycke.

Du kan avbryta din prenumeration närsomhelst genom att antingen skicka oss ett meddelande med kontaktalternativen nedan eller med länken som finns i detta syfte i nyhetsbrevet. Efter uppsägning av din prenumeration kommer vi att ta bort data som du har uppgivit i detta syfte. Detta gäller inte om du har uttryckligen samtyckt till annan användning av din information eller om vi har förbehållit oss ytterligare användning av data som är tillåten enligt lag och som du kommer att informeras om i denna policy.

E-postreklam utan prenumeration på nyhetsbrev och din rätt till att invända
Om vi får din e-postadress i anslutning till försäljning av en vara eller tjänst och du inte har invänt mot detta, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om produkterna i vårt sortiment som liknar de som du redan har köpt. Detta är för att skydda våra legitima intressen, som är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen, i en kommersiell kontakt med våra kunder.
Du kan invända mot användningen av din e-postadress närsomhelst genom att antingen skicka oss ett meddelande med kontaktalternativen nedan eller med länken som finns i detta syfte i reklammejlet, utan att det medför några överföringskostnader utöver de grundläggande priserna.

Nyhetsbrevet skickas av en tjänsteleverantör till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress inom omfattningen för en behandlingsprocess på våra vägnar.

Tjänsteleverantören har huvudkontor i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Du hittar den nuvarande certifieringen här. Baserat på denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har den senare nyligen fastställt att företag certifierade enligt Privacy Shield erbjuder en lämplig nivå för dataskydd.

Statistisk insamling och analyser

Nyhetsbrevet innehåller en så kallad “web-beacon”, dvs. en fil med pixelstorlek som anropas när nyhetsbrevet från MailChimp-servern öppnas. Inom omfattningen för detta anrop samlas det in allmän teknisk information, till exempel information om webbläsaren och dess system, såväl som din IP-adress och tiden för anropet. Denna information används för tekniska förbättringar av tjänsterna med tekniska data eller data om målgrupper och deras läsbeteende via deras anropsplats (som kan fastställas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider.

Statistiska data som samlas in omfattar även information om huruvida nyhetsbrevet öppnas, när det öppnas och vilka länkar det klickas på. Av tekniska skäl kan denna information även tilldelas enskilda nyhetsbrevmottagare. Det är emellertid inte vår eller MailChimps avsikt att följa enskilda användare. I stället syftar dessa utvärderingar till att hjälpa oss att känna igen våra användares läsvanor och att justera vårt innehåll efter dem, eller skicka våra användare olika innehåll i enlighet med deras intressen.

5. Cookies och webbanalyser

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Det går att visa lagringens varaktighet i översikten för din webbläsares cookie-inställningar. Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir informerad om cookie-inställningar och kan bestämma separat om huruvida du vill acceptera eller avvisa cookies i specifika fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig i sättet att hantera cookies-inställningar. Du kan hitta mer information på hjälpmenyn för varje webbläsare som kommer att förklara hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Du finner information om respektive webbläsare via följande länkar:
Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/en-gb/HT201265
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox™ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera™: https://help.opera.com/en/opera36/set-web-preferences

Om du inte godkänner cookies kan det begränsa vår webbplats funktioner.

Denna webbplats använder även, genom Google Analytics (se nedan), en så kallad DoubleClick-cookie som gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i den optimala marknadsföringen av vår webbplats, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Informationen som automatiskt samlas in med cookien gällande ditt besök på denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. IP-adressen förkortas genom aktivering av IP-anonymisering på webbplatsen före överföring inom medlemsstater i EU eller i andra stater inom avtalsförhållandet som finns inom EES. Endast i exceptionella fall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs från din webbläsare inom omfattningen för Google Analytics kombineras inte med annan information från Google.

Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi kan samla in och behandla när du använder hemsidan:

Din IP-adress
Tekniska uppgifter om den enhet du använder för att få tillgång till hemsidan
Din geografiska plats
Vilka sidor du har besökt

Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om denna webbplats aktiviteter och tillhandahålla tjänster kopplade till användningen av webbplatsen. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i den optimala marknadsföringen av vår webbplats, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Google kan även komma att överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller om tredje parter behandlar denna information för Google.
Google Double Click är en tjänst som erbjuds av Google LLC. (www.google.com).
Google LLC har huvudkontor i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Du hittar den nuvarande certifieringen här. Baserat på denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har den senare nyligen fastställt att företag certifierade enligt Privacy Shield erbjuder en lämplig nivå för dataskydd.

Du kan avaktivera DoubleClick-cookien med denna länk. Dessutom kan du även lära dig mer om cookies-inställningar och hur du justerar relevanta inställningar via Digital Advertising Alliance. Avslutningsvis kan du ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du blir informerad om cookie-inställningar och kan bestämma separat om huruvida du vill acceptera eller avvisa cookies i specifika fall eller i allmänhet. Om du inte godkänner cookies kan det begränsa vår webbplats funktioner.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalyser
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics för webbplatsanalyser. Detta är en webbplatstjänst som tillhandahålls av Google LLC (www.google.com). Detta är till för att skydda våra legitima intressen i den optimala presentationen av vårt sortiment, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen. Google (Universal) Analytics använder metoder som bidrar till en analys av till exempel din användning av webbplatsen via cookies. Informationen som automatiskt samlas in gällande din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. Aktiveringen av IP-anonymisering på webbplatsen förkortar därmed IP-adressen före överföring inom medlemsstater i EU eller i andra stater inom avtalsförhållandet som finns inom EES. Endast i exceptionella fall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adressen som överförs från din webbläsare inom omfattningen för Google Analytics kombineras inte med annan information från Google.

Google LLC har huvudkontor i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Du hittar den nuvarande certifieringen här. Baserat på denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har den senare nyligen fastställt att företag certifierade enligt Privacy Shield erbjuder en lämplig nivå för dataskydd.

Du kan förhindra att Google registrerar information som samlas in med cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och även förhindra att Google behandlar dessa data. Det gör du genom att ladda ned och installera webbläsarinsticket som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Användning av Google Adwords konverteringsspårning
Vi använder online-reklamprogrammet “Google AdWords” och i anslutning till detta även konverteringsspårning. Googles konverteringsspårning är en analystjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
Om du klickar på en banner som sköts av Google kommer en cookie för konverteringsspårning att skapas på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet och innehåller inte någon personlig information och kan därmed inte medverka till personlig identifiering. Om du besöker specifika sidor på vår webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du har klickat på bannern och har blivit vidarebefordrad till denna sida.
Varje Google AdWords-klient får en särskild cookie. Detta innebär att det inte finns någon möjlighet för cookies att följas längs webbplatserna för AdWords-klienter. Data som samlas in med hjälp av konverterings-cookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-klienter som har valt att aktivera konverteringsspårning. På så sätt lär sig klienterna det totala antalet användare som har klickat på deras banner och har vidarebefordrats till en sida med en tagg för konverteringsspårning. Däremot innehåller de inte någon information som kan användas för att personligen identifiera användare.
Om du inte vill delta i spårningen kan du invända mot denna användning genom att förhindra installationen av cookies via en tillhörande inställning i din webbläsares programvara (avaktiveringsalternativ). Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Mer information och Googles försäkran om dataskydd finns på: https://policies.google.com/privacy

Applikation för Hotjar
På denna webbplats samlas det in och sparas data för marknadsföring och optimering med hjälp av teknik från Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (www.hotjar.com). Användarprofiler kan skapas med pseudonym för denna information.
Webbspårningsverktyget Hotjar visar slumpmässigt valda enskilda besök (endast med anonymiserade IP-adresser). I och med detta skapas det en logg med musens rörelser och klick, och enskilda webbplatsbesök visas med stickprov och gör det möjligt med eventuella förbättringar av webbplatsen.
Data som samlas in med Hotjar-teknik används inte för att personligen identifiera användaren av denna webbplats och kombineras inte med personlig information om pseudonymens användare, såvida inte den registrerade har gett sitt samtycke till att göra detta.
Om du inte vill delta i en sådan registrering kan du avaktivera denna för webbläsare du redan använder via följande länk: www.hotjar.com/opt-out

 

6. Marknadsföring via marknadsföringsnätverk

Google AdWords Remarketing
Vi använder Google Adwords för att marknadsföra denna webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser tillhörande tredje parter. För att göra detta appliceras cookien för återmarknadsföring från Google och den aktiverar automatiskt intressebaserad reklam via ett pseudonymt CookieID och baserat på de sajter som du har besökt. Detta är till för att skydda våra legitima intressen i den optimala marknadsföringen av vår webbplats, vilket är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen.

All vidare databehandling sker endast om du har gett ditt samtycke till Google om att din webbläsares processer ska anslutas till Google med ditt Google-konto och information från ditt Google-konto kan användas för att personligen anpassa vilka banners som visas på webben. Om du i detta fall är inloggad på Google när du besöker en sida på vår webbplats använder Google din information, tillsammans med Google Analytics-data, till att skapa och fastställa målgruppslistor för återmarknadsföring på flera enheter. För att göra detta kopplar Google löpande din personliga information till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google AdWords Remarketing är en tjänst som erbjuds av Google LLC. (www.google.com). Google LLC har huvudkontor i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Du hittar den nuvarande certifieringen här. Baserat på denna överenskommelse mellan USA och den Europeiska kommissionen har den senare nyligen fastställt att företag certifierade enligt Privacy Shield erbjuder en lämplig nivå för dataskydd.

Du kan avaktivera cookien för återmarknadsföring via denna länk. Dessutom kan du även lära dig mer om cookies-inställningar och hur du justerar relevanta inställningar via Digital Advertising Alliance.

Användning av Facebook Custom Audience för webbanalys 
På denna webbplats används teknik från Facebook Inc. (https://www.facebook.com/business/a/online-sales/custom-audiences-website) för att samla in och spara information som sedan används för att skapa användarprofiler via appliceringen av pseudonymer. Dessa användarprofiler används för analys av användarbeteende och utvärderas för förbättring och behovsbaserad design av vårt sortiment. Cookies kan användas till detta. Det är små textfiler som lagras lokalt på enheten som används för att besöka webbplatsen och som därmed gör det möjligt med igenkänning vid ytterligare besök. De pseudonymiserade användarprofilerna kombineras inte med personuppgifter om användaren av pseudonymen, om det inte ges specifikt samtycke till detta.

Om du vill invända mot användning av Facebook Website Custom Audiences kan du göra det här https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

 

7. Skicka utvärderingspåminnelser via mejl

Utvärderingspåminnelse via Trusted Shops
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till det under eller efter din beställning kommer vi att överföra din e-postadress till Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), så att de kan skicka en utvärderingspåminnelse via mejl.

Ditt samtycke kan dras tillbaka närsomhelst genom att ett meddelande skickas till antingen ett av kontaktalternativen nedan eller direkt till Trusted Shops.

8. Kontaktalternativ och dina rättigheter

Du har utan kostnad rätt till åtkomst, information gällande vilka uppgifter vi lagrar om dig samt rätten till rättelse, begränsning av behandling, dataportabilitet eller borttagning av dina uppgifter.

För frågor gällande insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter eller för att utöva rätten till åtkomst, rättelse, spärrning eller borttagning av uppgifter, såväl som för att dra tillbaka samtycke eller invända mot en specifik användning av dina uppgifter, ska du kontakta oss direkt med kontaktuppgifterna på vårt sidhuvud.

Dessutom har du rätt att inkomma med klagomål till berörd dataskyddsinspektion.

********************************************************************
Rätt att invända
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt beskrivning ovan för att skydda våra rättmätiga intressen, som är dominerande inom omfattningen för intresseavvägningen, kan du invända mot denna behandling med framtida verkan. Om denna behandling sker i syfte för direktmarknadsföring kan du närsomhelst utöva denna rättighet enligt beskrivningen ovan. I den utsträckning behandlingen utförs i andra syften, har du endast rätt att invända när du ger en motivering som uppstår genom en särskild situation.

När du har utövat rätten till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter i detta syfte, om vi inte kan visa på tvingande skäl för denna behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Till exempel om behandlingen är i syfte för bedömning av, utövande eller skydd mot rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker i syfte för direktmarknadsföring. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter i detta syfte. ********************************************************************