Returrätt

Avbeställningsvillkor

Konsumenter har 14 dagars ångerrätt.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att uppge något skäl.

Ångerperioden är fjorton dagar från dagen då du, eller en tredje part som du utsett, och som inte är consignor, övertar ägandet av varan.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att säga upp avtalet genom att skicka ett tydligt meddelande (t.ex. ett rekommenderat brev, fax eller mejl) till oss på: BYGMA AB, Hammarbacken 12, 191 24 Sollentuna, Sverige, e-post: arbetsklader@bygma.se, telefon: +46 8 519 425 20. Du kan använda den bifogade mallen för uppsägning, men du är inte tvungen att göra det.

Du kan även fylla i och ladda upp uppsägningsformuläret eller ett annat tydligt meddelande på vår webbplats https://www.mascotwebshop.se/Category/ReturnForm. Om du använder detta alternativ kommer du omgående att få en bekräftelse (t.ex. via mejl) om att ditt uppsägningsmeddelande har skickats in.

Beträffande tidsfristen för ångerrätten är det tillräckligt att ditt beslut om att utöva din ångerrätt skickas före ångerperioden har löpt ut.

Vad som händer efter en uppsägning

Om du säger upp detta kontrakt måste vi återbetala alla betalningar vi tagit emot från dig, bland annat leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppstår genom att du har valt en annan leveransform än det mest kostnadseffektiva standardleveransalternativet som vi erbjuder), omgående och senast inom 14 dagar efter dagen då vi tog emot meddelandet om din uppsägning av detta kontrakt. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat överenskoms uttryckligen med dig. Oavsett kommer du inte att få stå för några kostnader för denna återbetalning. Vi kan komma att hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills det finns bevis på att du har skickat tillbaka dem, beroende på vilken av de två som inträffar först.

Du måste skicka tillbaka eller överföra varorna till oss eller till BYGMA AB, Hammarbacken 12, 191 24 Sollentuna, Sverige, e-post: arbetsklader@bygma.se och senast inom 14 dagar efter dagen då du informerar oss om att kontraktet ska sägas upp. Du är garanterad ångerrätt om du skickar varorna innan ångerperioden på 30 dagar har löpt ut. Du står för de omgående kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du kommer endast att behöva betala ersättning för eventuell värdeminskning på varorna efter att varornas kvalitet, funktioner och egenskaper har inspekterats, om denna värdeminskning kan spåras tillbaka till onödig hantering av dig.

 

Ångerrätten gäller inte specialbeställda varor.

 

Du kan använda formuläret för avbokningsformulär nedan eller kräva en retur online.

 

Mall för uppsägningsformulär

Om du ångrar köpet fyll i formuläret eller kopiera texten i ett mail till:

  • Till BYGMA AB, Hammarbacken 12, 191 24 Sollentuna, Sverige; Email: arbetsklader@bygma.se
  • Jag/vi (*) säger härmed upp kontraktet som jag/vi ingick (*) gällande köpet av följande varor (*)/leveransen av följande tjänst (*)
  • Beställt (*)/mottaget (*)
  • Namn
  • Adress

(*) Kryssa alternativet som inte gäller.