Allmänna villkor

Allmänna villkor

 

1. Omfattning

Följande allmänna villkor gäller för alla beställningar som görs av konsumenter och företagare via vår onlinebutik.

En konsument är en fysisk person som ingår en transaktion i syfte som inte sammantaget kan hänföras till personens kommersiella eller oberoende professionella aktivitet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättslig handlingsförmåga som vid ingåendet av en transaktion utför en kommersiell eller oberoende professionell aktivitet.

Beträffande företagare gäller även dessa villkor för framtida företagsrelationer utan att vi behöver hänvisa till dem på nytt. Om företagaren skulle använda allmänna villkor som inte stämmer överens eller är kompletterande bestrids härmed deras giltighet. De ska endast vara en komponent i kontraktet om vi uttryckligen samtycker till det.

 

2. Samtalspartner, ingående av avtal

Köpekontraktet ingås med:

Mascot International Sweden AB
St. Johannesgatan 2, 4 vån, SE-211 46 Malmö

E-post: info@mascot.se
Telefon: +46 852507940

 

När vi lägger ut dessa produkter i vår onlinebutik gör vi ett bindande erbjudande för att slutföra avtalet för dessa varor. Du kan lägga produkter i kundvagnen utan åtagande och ändra på produkterna när som helst innan du gör en bindande beställning genom att använda granskningsfunktionen som finns och förklaras under beställningsprocessen. Avtalet träder i kraft när du accepterar erbjudandet för varor som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Du kommer att få en ytterligare bekräftelse omgående efter att du gjort beställningen.

 

3. Kontraktsspråk, lagring av kontraktstexten
Svenska är kontraktsspråket.

Vi lagrar kontraktstexten och skickar beställningsinformation samt våra allmänna villkor till dig via e-post. Du kan se kontraktstexten på kundinloggningssidan.

 

4. Ditt Konto
Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att hålla din kontoinloggning och lösenord konfidentiellt och att din dator har begränsad tillgång för att förhindra obehörig åtkomst till ditt konto. Du accepterar ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto och lösenord. Du måste vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att lösenordet är konfidentiellt och säkert. Om du misstänker att andra har blivit informerade om ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig, var snäll och meddela oss omedelbart.

Se till att informationen du lämnat till oss är korrekt och fullständig och informera oss omedelbart om några ändringar av denna information inträffar efter att du kapat konto.

Mascot International Sweden AB förbehåller sig rätten att vägra tillgång till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller redigera innehåll eller avbryta order efter eget gottfinnande. Om vi ​​avbryter en beställning debiteras inget belopp.

 

5. Leveransvillkor

Vi levererar inom 5–7 dagar. Eftersom Mascot International Sweden AB inte kan garantera lokala leveransomständigheter, kan vi inte försäkra exakt när produkten kommer att levereras till den begärda adressen.

Det tillkommer fraktkostnader utöver de indikerade produktpriserna. Du hittar mer information om fraktkostnader via erbjudandena.

Du har vanligtvis möjligheten att hämta upp från Mascot International Sweden AB, St. Johannesgatan 2, 4 vån, SE-211 46 Malmö, Sverige. Fråga oss om nuvarande öppettider innan du gör ditt köp.

Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

 

6. Returer och Ångerrätt

Returer villkor och Ångerrätt läs här.

 

7. Priser och Betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.
Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Du har följande betalningsalternativ i vår butik:

PayPal
Under beställningsprocessen kommer du att bli vidarebefordrad till webbplatsen för online-leverantören PayPal. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du redan vara en registrerad användare eller registrera dig nu, bekräfta betalningen med dina åtkomstdata och bekräfta betalningen till oss. När du har gjort en beställning i butiken kommer vi att begära att PayPal utför betalningen.
Betalningen kommer att behandlas automatiskt av PayPal när varorna har skickats iväg. Du kommer att få ytterligare information under beställningsprocessen.

Faktura
Du betalar fakturabeloppet efter att du mottagit varorna och via överföring till vårt bankkonto. Vi förbehåller oss rätten att erbjuda köp på faktura först efter en framgångsrik kreditkontroll har utförts.

Kreditkort via ePay/Bambora
Du kan betala med Visa, Mastercard och Maestro. Pengarna kommer inte att dras från ditt bankkonto innan varorna har skickats iväg. Betalningar görs och handläggs via ePay A/S, Vandmanden 10L, 9200 Aalborg SV, Danmark. En lösning baserad på SSL-standard används; dvs. kort- och kontoinformation skyddas med kryptering. Kortinformationen överförs säkert genom en krypterad anslutning med ePay/Bambora i enlighet med kraven för PCI DSS och vi kommer inte registrera eller lagra den.

 

8. Återtagandeförbehåll

Varorna förblir vår egendom tills hela betalningen har gjorts.
Dessutom gäller följande för företagare: Vi behåller ägandet av varorna tills alla utestående fordringar har betalats i en fortlöpande affärsrelation. Du kan återförsälja de reserverade varorna som en del av den vardagliga affärsverksamheten, men du måste först överlåta alla fordringar från denna återförsäljning – oavsett eventuell koppling till eller integration av reserverade varor med en ny artikel – upp till beloppet för fakturabeloppet, och vi kommer att acceptera denna överlåtelse. Du behåller rätten att inkassera fordringar. Men vi kan emellertid även kassera in dem själva om du inte uppfyller dina betalningsskyldigheter.

 

9. Transportskador

För konsumenter gäller följande:
Om varor levereras med uppenbara transportskador måste du så snart som möjligt inkomma med ett klagomål till transportombudet om dessa fel och omgående kontakta oss. Om du inte inkommer med ett klagomål eller kontaktar oss påverkar detta inte dina lagstadgade krav och deras implementering, i synnerhet gällande dina garantirättigheter. Detta kommer emellertid hjälpa oss med våra egna anspråk på ersättning från transportföretaget och transportförsäkringen.

För företagare gäller följande:
Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring överlåts till dig så fort vi levererar varan till transportombudet, transportföretaget eller personen eller institutionen som annars har utsetts för att utföra leveransen. Om du underlåter att meddela om detta kommer varorna att anses som accepterade, såvida det inte finns ett fel som inte kunde ses vid inspektionen. Detta gäller inte om vi avsiktligt har dolt ett fel.

 

10. Garantier och service

För kunder i yrkesmässig verksamhet hänvisas till köplagen samt allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM07.

ABM 07 kan du hämta som PDF HÄR.

För konsument utanför yrkesmässig verksamhet gäller konsumentköplagen. Hela konsumentköplagen finns att läsa på riksdagens webbplats. Konsumentköplagen hittar du HÄR.

 

Vi accepterar inte något ansvar för något offentligt uttalande från tillverkaren eller annat reklammeddelande.

Om det finns fel på den levererade varan är vi skyldiga att uppfylla vår garanti mot företagare enligt eget gottfinnande, antingen genom att reparera felet (rättelse) eller genom att leverera en felfri artikel (ersättningsleverans).
Gränserna ovan och förkortning av tidsfrist gäller inte för anspråk på skador som vi själva, våra juridiska ombud eller leverantörer har orsakat

  • om det handlar om dödsfall, kropps- eller hälsoskador
  • om det handlar om avsiktlig eller grov oaktsamhet eller bedrägeri
  • om det handlar om ett brott mot grundläggande avtalsskyldigheter, fullgörande som möjliggör ett korrekt genomförande av kontraktet och vars efterlevande kontraktsparten kan regelbundet lita på (kardinalförpliktelser)
  • inom omfattningen för ett överenskommet garantilöfte
  • då omfattningen för tillämpningen av lagen om produktansvar är fastställd.

Information om ytterligare tillämpliga garantier som kan vara nödvändiga och deras exakta villkor finns på produkten och specifika informationssidor i onlinebutiken.

 

11. Ansvarsskyldighet

Vi har obegränsad ansvarsskyldighet för anspråk på skador orsakade av oss själva, våra juridiska ombud eller leverantörer

  • om det handlar om dödsfall, kropps- eller hälsoskador,
  • om det handlar om avsiktlig eller grov oaktsamhet,
  • inom omfattning för ett överenskommet garantilöfte eller
  • då omfattningen för tillämpningen av lagen om produktansvar är fastställd.

Utifall brott mot väsentliga avtalsskyldigheter, fullgörande som möjliggör ett korrekt genomförande av kontraktet på vars efterlevnad avtalspartnern regelbundet kan lita på (kardinalförpliktelser) eller utifall ringa oaktsamhet, är våra juridiska ombud eller leverantörers ansvar begränsat till gränsen enligt förutsedda skador vid tiden för ingången av kontraktet, något som vanligtvis måste tas med i beräkningen. Vidare undantas anspråk på skadekompensation.

 

12. Personuppgifter

Läs vår Integritets- och cookiepolicy för ytterligare information om hur vi använder data.

 

13. Upphovsrätt, rättsligt påpekande och databasrättigheter

Allt innehåll och alla sammanställningar av sådant innehåll på webbplatsen, såsom text, grafik, knappar, bilder och programvara tillhör Mascot International Sweden AB eller dess innehållsleverantörer (däribland Mascot International A/S).

All programvara som används på denna webbplats tillhör Mascot International A/S eller dessa programvaruleverantörer och skyddas av europeiska och internationella upphovsrättslagar. Du får inte göra utdrag och/eller återanvända delar av innehållet på webbplatsen utan föregående, skriftligt medgivande av Mascot International Sweden AB. I synnerhet får du inte använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utdrag (vare sig en eller flera gånger) för att återanvända några väsentliga delar av denna webbplats. Du får inte heller skapa och/eller publicera din egen databas som innehåller väsentliga delar av denna webbplats (t.ex. våra priser och produktförteckningar).

 

14. Ändring av tjänst eller ändringar av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på vår webbplats, policyer och dessa villkor. Din användning av webbplatsen och dina beställningar kommer att vara förbehållet de policyer och villkor som gäller vid tidpunkten då du använder webbplatsen eller då du beställer produkter från oss, om det inte krävs några ändringar på dessa policyer och villkor enligt lagen eller av statlig myndighet (och då kommer det att gälla för beställningar som du har gjort tidigare). För att undvika alla tveksamheter, kommer vi inte att göra ändringar i villkoren som är negativa för dig på beställningar du redan gjort. Om något av dessa villkor bedöms som ogiltigt, annullerat eller av annat skäl ogenomförbart, kommer det villkoret betraktas som separat och inte inverka på resten av villkorens genomförbarhet.

 

15. Händelser utanför vår rimliga kontroll

Mascot International Sweden AB eller Mascot International A/S kommer inte att göras ansvariga för någon försening eller underlåtelse att uppfylla våra villkor enligt dessa villkor om detta beror på en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Denna bestämmelse inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter.

 

16. Tvistlösning
Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online som finns här https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Vi är beredda att delta i ett tvistlösningsförfarande utanför domstol inför en konsumentskiljenämnd.
 

17. Slutliga bestämmelser

Om du är företagare gäller lagarna i Sverige för undantag av FN:s regler om inköp.

Om du är bosatt i Sverige anses din användning av webbplatsen och något köp ha inträffat i Sverige, och ska regleras av lagarna i Sverige och alla tvister ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i Sverige. Om du är bosatt i Skottland anses din användning av webbplatsen och något köp ha inträffat i Skottland, och ska regleras av lagarna i Skottland, och alla tvister ska vara föremål för den icke-exklusiva jurisdiktionen i domstolarna i Skottland.

Dina lagstadgade rättigheter att väcka talan i domstolarna i landet du är bosatt i berörs inte av detta villkor.

Om du är återförsäljare i meningen som framgår i handelslagen, en juridisk person enligt offentlig rätt eller separata fonder enligt offentlig rätt, är vårt huvudkontor den exklusiva platsen för jurisdiktionen för alla tvister genom avtalsmässiga relationer mellan oss och dig.